Spørsmål? Kontakt oss

Natteravnenes administrasjon har ansvaret for daglig drift og tar i mot alle henvendelser som omhandler Natteravnene.

Åpningstider og telefontider:

Mandag-fredag: 09:00 - 16:30 og Fredag-Lørdag: 20:30 - 03:30

For henvendelser som haster, ta direkte kontakt med en fra administrasjonen. Har du innspill eller tips til saker, send oss en e-post til post@natteravnene.no

Natteravnenes personvernerklæring

Les mer...

Administrasjonen

Administrasjonen besørger til enhver tid de ulike gruppenes behov samt spiller en avgjørende rolle ved videreutvikling og vedlikehold av Natteravnenes forhold til ulike samarbeidspartnere.

Lars Norbom

Generalsekretær
Telefon: 23 00 21 20
E-post: lars@natteravnene.no

Ansvarlig for den daglige drift, mediadekning og forvaltning av Natteravnenes økonomi.

Lars Norbom er født i 1966. Han er utdannet fengselsbetjent ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter og har tidligere arbeidet ved hhv. Ullersmo og Ringerike fengsler. Han har også markedsføringsbakgrunn fra næringsmiddelindustrien. Han ble ansatt i Natteravnene i 1997, etter å ha deltatt som frivillig i organisasjonen siden startåret 1990. I perioden 1992 til 1997 var han styreleder i organisasjonen.

gry-janicke-nordbyGry-Janicke Nordby

Frivillighetskoordinator
Nærmiljøgrupper i Oslo og Akershus
(50% arbeidstid)

Telefon: 23 00 21 20 / 940 15 571
E-post: bydel@natteravnene.no

Gry-Janicke født 1973. Hun er utdannet markedsfører og har tatt grunnleggende fag i prosjektledelse. Hun er aktiv og engasjert innen frivillig arbeid og verv i nærmiljø og skole.

Gry-Janicke har hatt flere roller og ansvarsområder innen forretningsdrift gjennom mange år. Hun startet fast arbeid i familiebedriften som 20-åring, og har skapt seg solid erfaring innen salg, markedsføring, økonomistyring og personal.

Ved siden av koordinatorjobben i Natteravnene, har Gry-Janicke sin egen kafè og bakeriutsalg i Oslo.

Ansvarlig for oppfølging av etablerte natteravngrupper. Bistår med hjelp til ulike oppgaver ved oppstart av nye grupper i kommuner og nærmiljøer.

Cecilie Brochmann

Frivillighetskoordinator
Oslo sentrum
(50% arbeidstid)

Telefon: 23 00 21 20 / 940 15 570
E-post: cecilie@natteravnene.no

Cecilie (f. 1991) er ansvarlig for rekrutteringsprosess og oppfølging av vandrere i Oslo sentrum. Hun vedlikeholder Natteravnenes kontaktnettverk og utvikler samarbeid med relevante aktører i hovedstaden

Kolbjørn J. Vogt

Organisasjonsassistent
Telefon: 940 15 500 / 932 45 276

Kolbjørn J. Vogt er født i 1957. Han har teknisk bakgrunn og har arbeidet mange år med drift og vedlikehold i grafisk bransje. Parallelt med dette har han hatt ulike verv innenfor skolekorps, speideren og idretten. Kolbjørn arbeider med praktisk relaterte oppgaver, tilrettelegging og klargjøring for at den daglige driften skal gå optimalt.

Pressekontakt

Lars Norbom, Generalsekretær
Telefon: 907 39 347
E-post: lars@natteravnene.no

Styret

Natteravnenes styre velges av årsmøtet og består hovedsakelig av frivillige natteravner fra natteravngrupper i Oslo og Akershus. For å kontakte styret, send mail til styret@natteravnene.no. Natteravnenes styret 2015/2016 består av:

Sander Brink

(jurist, f.1987), styreleder

Sander Brink gikk på internasjonal skole i Frankrike i 6 år og er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo 2013. Jobber som jurist (rådgiver) hos namsmyndigheten i Oslo politidistrikt. Ulønnet arbeid som gruppeleder hos Gatejuristen. Deltidsjobb som vekter. Begynte som natteravn august 2009 og har vært aktiv i Oslo sentrum frem til 2014. I styret siden 2011.

Siri Skrøder

(leder, f.1960), styremedlem

Siri Skrøder er født i Fredrikstad, men har bodd i Oslo i 28 år. Er utdannet førskolelærer og bedriftsøkonom. Har jobbet med barn i 30 år og er nå leder for Personal og barnehageledelse i Stiftelsen Kanvas. Kanvas er en stiftelse som på ideelt grunnlag utvikler og driver barnehager, og som er pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår i Norge. Begynte som natteravn i 2008 og har bl.a. vært med på å etablere natteravngruppe på Karlsrud (Nordstrand).

Marianne Sætrang Lunde

(høgskolelektor, f. 1968), styremedlem

Marianne Sætrang Lunde bor i Oslo, er utdannet barnevernspedagog og har en mastergrad i sosialt arbeid. Jobber på Diakonhjemmet Høgskole ved Institutt for sosialt arbeid og familieterapi. 20 års erfaring fra sosialt arbeid, både med direkte klientarbeid og som leder innenfor barnevern, psykiatri og forebyggende familie/ungdomsarbeid. Styremedlem ved Brusetkollen barnevernsenter siden 2010. Vikarierte i 2014 som frivillighetskoordinator i Natteravnene under masterstudiet. Valgt inn i styret mai 2015.

Olav StormOlav E. Storm

(fotograf/selvstendig næringsdrivende, f.1954), vara

Olav Erik Storm er fra Oslo, engasjert i frivillig arbeide i Bydel St. Hanshaugen og Marienlyst skole. 10 år som FAU-leder, 6 år Drifts-styreleder, 3 år medlem av KFU (Kommunalt Foreldreutvalg). Ansvarlig for organisering og koordinering av natteravning for 8 skoler i Oslo vest. Mottatt Marienlyst Vels Ærespris og Miljø- og Kulturprisen for Bydel St. Hanshaugen.

kim-marius-ilmo-bolinKim Marius Ilmo Bolin

(samfunnsøkonom, f.1989), styremedlem

Kim Marius Ilmo Bolin er vokst opp på Mortensrud i Oslo og er utdannet samfunnsøkonom fra NTNU i Trondheim. Studieutveksling til New York City i 2008. Startet eget firma i 2010. Begynte som natteravn i bydel Søndre Nordstrand og ble senere en aktiv vandrer i Oslo sentrum fra november 2013. Valgt inn i styret mai 2015.

gaute-bergmoGaute Bergmo

(økonomimedarbeider, f. 1967), varamedlem

Gaute Bergmo har bodd i Florø, Mandal og Alta før han flyttet til Oslo i 1986. Jobbet frivillig som kretsdommer svømming, korpsleder og oppmannsverv i bedriftsidrettslag. Var først natteravn lokalt på Lambertseter, i Oslo sentrum siden 2012. Startet som postsjåfør, videre til drift data, lisensforvaltning og økonomioppfølging/regnskap. Trives i møte med andre mennesker. Valgt i styret mai 2015

eva-raknerud-braathenEva Raknerud Braathen

(pensjonist, f.1946), styremedlem

Eva Raknerud Braathen er født i Oslo i 1946 og har bodd her hele livet. Er utdannet innen regnskap/økonomi, noe som også ble området hun jobbet med, sist som AP Manager hos GE Healthcare AS. Gikk av med pensjon sommeren 2013 og meldte seg som frivillig hos Natteravnene samme høst. Er glad i byen sin og vil gjerne at den skal være et godt og trygt sted for alle, enten man bare er innom eller bor her. Hun bidrar også noe som frivillig på språkkafe, og tror språk er viktig for en god integrering.

Logo nedlasting

Her kan du laste ned høyoppløslige utgaver av logoen til Natteravnene. Merk at vår logo og navn er varemerket og at vi er de offisielle Natteravnene.