Magasinet Gatelangs

Natteravnmagasinet Gatelangs ble første gang lansert i 2002, da med navnet Respekt.

I Gatelangs kan du lese om aktuelle tema som omhandler ungdom, utfordringer og forebyggende tiltak, og om lokale natteravngrupper.

Hensikten med magasinet er å gi foreldre og andre voksne et innblikk i hva ungdom er opptatt med og driver med, og hvilke forebyggende tiltak som eksisterer i samfunnet.

I hvert nummer vil du også kunne lese om lokale natteravngrupper, ulike prosjekter, og om personer som er opptatt av ungdom og ungdomsmiljø.

Har du innspill eller tips til saker, send en e-post til gatelangs@natteravnene.no

Bestill Gatelangs

Annonsering

For annonsering i Magasinet Gatelangs
kan du ta kontakt med

Norske Publikasjoner AS
Telefon: 22 90 71 90

Redaktør

Anette Haugen
anehaug@online.no

Ansvarlig redaktør

Lars Norbom
lars@natteravnene.no

Tips om saker

Ring 23 00 21 20 eller send en mail til
gatelangs@natteravnene.no

Design og Pre-press

www.vinceweb.no

Tidligere utgaver av Magasinet Gatelangs