image

Finner du ikke din lokale natteravngruppe på denne siden eller du ønsker å starte en gruppe, ta kontakt med:

Frivillighetskoordinator

Nærmiljøgrupper i Oslo og Akershus
Gry-Janicke Norby (50 % arbeidstid)

bydel@natteravnene.no
940 15 571

Natteravngrupper

Det finnes natteravngrupper over hele landet som organiseres av ildsjeler, Foreldrearbeidsutvalg (FAU), frivillighetssentraler eller andre frivillige organisasjoner.
Størrelse og aktivitetsnivået på gruppene varierer mye, men alle grupper er like viktige i det samlede forebyggende arbeidet.
 • Noen natteravngrupper har faste vandringsdager og -tidspunkt, mens andre har vandringer på spesielle datoer som natt til 1. mai, eller når det er lokale arrangementer.
 • Noen grupper vandrer over store geografiske områder, mens andre steker vafler til lokal ungdom og skaper et tilholdssted der natteravnene er.
 • De fleste natteravngrupper bruker beina som fremkomstmiddel, mens andre tar i bruk sykler, motorsykler eller biler for å komme seg rundt.
 • Felles for alle natteravngrupper er å gjøre byer og tettsteder til tryggere steder å være for alle som ferdes ute.

Starte ny natteravngruppe?

Ønsker du å starte en ny natteravngruppe i ditt nærmiljø?


Ta kontakt med frivillighetskoordinator på bydel@natteravnene.no eller telefon 940 15 571 (50% arbeidstid).
Hvem kan starte en ny natteravngruppe?
En natteravngruppe kan startes og administreres gjennom enkeltpersoner, Foreldrearbeidsutvalg ved skoler, frivillighetssentraler eller gjennom andre frivillige organisasjoner.

Det er fordelaktig å være minst to koordinatorer av natteravngruppen og deretter fordele oppgaver.
Hva trenger en natteravngruppe?
Alle natteravngrupper i Oslo og Akershus tilbys materiell og tjenester fra natteravnkontoret i Oslo sentrum. Gruppene mottar alt de trenger for å tilrettelegge og gjennomføre vandringer.

Tanken bak en slik ordning er at natteravngruppene skal kunne konsentrere seg om vandringene og slippe bekymringer om vandringskostnader.

Alle natteravner får refleksvester med natteravnlogo, natteravntasker med førstehjelpsutstyr, mobiltelefon og lommelykt, loggbok og oppbevaringsskap eller -boks.
Hva kan nærmiljøkontakt og administrasjonen bidra med?

 • Tilrettelegge informasjonsskriv og hjelp til å sette opp vaktlister

 • Bistå med å finne egnet lokale/base for natteravngruppen

 • Bistå med å opprette kontakt med kommuner/bydeler

 • Bistå med å opprette kontakt med lokal politistasjon/lensmannskontor

 • Bistå under rekruttering av nye natteravner

 • Deltakelse på informasjonsmøter

Alle natteravner er forsikret gjennom Gjensidige forsikring ute på vandring.

Bydeler i Oslo

Oslo er delt inn i 15 bydeler og det finnes natteravngrupper i nesten alle bydeler. Disse organiseres av ildsjeler, Foreldrearbeidsutvalg, frivilligsentraler eller andre frivillige organisasjoner. Natteravngruppene har også flere andre gode samarbeidspartnere:

• Majorstua politistasjon, Stovner politistasjon, Manglerud politistasjon, Grønland politistasjon og Sentrum politistasjon

• SaLTo-koordinatorer (Sammen Lager vi et Trygt Oslo)

• Barnevernvakten

• Uteseksjonen

• Utekontakter og uteteam

• Ungdomsklubber og fritidsklubber

• Idrettslag

• Lokale bydelsprosjekter

Finner du ikke din natteravngruppe under oversikten, ta kontakt med frivillighetskoordinator på bydel@natteravnene.no som hjelper deg med å komme i kontakt med din lokale gruppe.

 • Oslo / A - K
 • Natteravnene Abildsø
  Natteravngruppen drives av FAU og det blir hver høst laget en vandringsplan for hele skoleåret. Alle klasser fra 1. til 10. trinn er med i natteravnordningen.

  Vandringstidspunkt:
  Tirsdager kl. 19-22 og fredager kl. 21-24
  Vandringsområde:
  Nærområdet på Abildsø
  Oppmøteadresse:
  Abildsø skole

  Kontaktperson: Christin Opsahl
  E-post: tittenopsahl@yahoo.com
 • Natteravnene Bjølsen, Lilleborg og Sagene skole
  Bjølsen, Lilleborg og Sagene skole fordeler alle fredager i perioden cirka 1.mai til skoleslutt og fra skolestart til cirka oktober.

  Vandringsområde:
  Bjølsenparken, langs Akerselva, Torshovparken, innom skolene Bjølsen, Lilleborg og Sagene
  Vandringstidspunkt:
  Fredager kl. 20:00-24:00
  Oppmøteadresse:
  Lilleborg skole

  Kontaktperson: FAU/skoleledelsen
  Telefon: -
  E-post: -
 • Natteravnene Bjørndal
  Natteravngruppa på Bjørndal ble etablert i mai 1999 på bakgrunn av initiativ fra FAU på skolene. De har vandret kontinuerlig på fredagene etter det (unntatt i skoleferier) og mange lørdager.

  Fortsatt er Natteravnene Bjørndal organisert med utgangspunkt i FAU på de tre skolene på Bjørndal; Bjørnholt skole, Bjørndal skole og Seterbråten skole.

  Oppmøteadresse:
  Fredager kl. 21:00 på klubbhuset (2.etg) i Bjørndal idrettspark

  Telefon: 940 15 553
  E-post: bjorndal@natteravnene.no
  Les mer på Bjørndals Facebook side: https://www.facebook.com/bjorndalsravn
 • Natteravnene Bjørnsletta, Hovseter, Steinerskolen og Øraker
  ...

  Vandringstidspunkt:
  -
  Oppmøteadresse:
  -

  Kontaktperson: Kirsti Marie Hougen (Arbeidsleder/Tillitsvalgt)
  Telefon: 915 50 463
  E-post: kirsti.marie@steen-lund.no
 • Natteravnene Brannfjell Skole
  Natteravngruppen drives av FAU ved Brannfjell skole. Fredagskveldene, samt natt til 1. mai og natt til 17. mai, fordeles slik at hver klasse har to vandringskvelder hver. Før hver vandring kontakter natteravnene politiet på Manglerud politistasjon for å få informasjon om nærmiljøet.

  Vandringstidspunkt:
  Fredager kl. 22:00 – ca. 00:30
  Vandringsområde:
  Nærområdet Brannfjell/Ekeberg
  Oppmøteadresse:
  Rødstua (på Ekebergsletta like ved Ekeberghallen)

  Kontaktperson: Trine Johnsen (8A)
  Telefon: 909 82 649
 • Natteravnene Bøler/Rustad/Skullerud
  Natteravnene på Bøler startet opp i 1998 og består av ca. 10 faste natteravner. I tillegg kommer det foreldre fra Bøler og Skullerud skole. I sommerhalvåret arrangeres det også sykkelvandringer inn til lokale badevann. I tillegg vandrer natteravngruppen på spesielle dager som natt til 1. mai, natt til 17. mai samt skoleavslutninger og juleball etter etterspørsel fra skolene/FAU.

  Det er et godt samarbeid med både Utekontakten i bydelen og Forebyggende enhet ved Manglerud politistasjon.

  Vandringstidspunkt:
  Fredager kl. 20:45 – ca. midnatt
  Oppmøteadresse:
  Bølerlia 2, inngang fra Bølerlia ca. vis á vis biblioteket

  Kontaktperson: Dag Ivar Ytreberg
  E-post: diy@aaj.no
  Telefon: 916 27 209
  Stilling: Natteravnkoordinator Bøler skole

  Kontaktperson: Roy Karlsøen
  E-post: roy.karlsoen@gmail.com
  Telefon: 906 10 002
  Stilling: Fast natteravn Bøler

  Kontaktperson: Wenche Holm
  E-post: wencheholm2@gmail.com
  Telefon: 994 61 790
  Stilling: Natteravn-representant FAU Skullerud skole
 • Natteravnene Ellingsrud
  Natteravnene på Ellingsrud er et samarbeid mellom FAU ved Ellingsrud skole og frivilligsentralen. De vandrer i nærområdet i tillegg til å dele ut gratis vafler og saft i kaféhjørnet Store Verden på T-banestasjonen.

  Vandringstidspunkt:
  Fredager kl. 20:00 - 22:30

  Kontaktperson: Lars Samuelsen
  Telefon: 411 07 594
  E-post: Lars.l.samuelsen@gmail.com
 • Natteravnene Engebråten Skole
  Natteravngruppen består av foreldre til elever som går i 8. klasse på Engebråten skole. Hver gruppe består av 8 personer med en lagleder. Hver fredag har de kontakt med ungdomsarbeideren i bydel Nordre Aker.

  Natteravngruppen starter vårsemesteret med vandringer 6.mars 2015.

  Vandringstidspunkt:
  Fredager i mars og april. Fredager og lørdager i mai og juni. Ca. kl. 21-22 til kl. 02
  Oppmøtested:
  Trikkehallen- Cafe 21, Midtoddveien på Kjelsås

  Kontaktperson: Odd Rønningssveen
  E-post: odroenn3@online.no
 • Natteravnene Frydenberg og Sinsen
  -

  Vandringstidspunkt:
  Oppmøte hver fredag kl. 18
  Oppmøteadresse:
  Sinsen Kulturhus, Lørenveien 2, 0585 OSLO

  Kontaktperson: Yousra Chachoua
  Telefon: 414 78 943
  E-post: yousra.chachoua@bga.oslo.kommune.no
 • Natteravnene Furuset
  -

  Vandringstidspunkt:
  -
  Oppmøteadresse:
  -

  Kontaktperson: Charlotte Sætre
  Telefon: -
  E-post: charlotte.satre@bal.oslo.kommune.no Facebook: facebook.com/groups/1153576791406535/
 • Natteravnene Grønland
  Natteravnene på Grønland drives av Norsk-pakistansk eldreforening og har en vandrerstand på 12 faste personer som kommer fra hele Oslo.

  Oppmøteadresse:
  Breigata 9

  Kontaktperson: M. Qaiser Saeed
  Telefon: 414 14 593
  E-post: qaisersaeed@hotmail.com
 • Dagravnene Grønland
  Dagravnene på Grønland arrangeres ut fra Grønland og Gamlebyen frivilligsentral. Natteravngruppen ble startet opp etter ønske fra blant annet SaLTo-koordinator i bydel Gamle Oslo og Forebyggende avdeling ved Grønland politistasjon for å forebygge uønskede hendelser rundt Grønland/Tøyen, og være synlige voksne til stede der hvor barn og unge oppholder seg i bydelen.

  Oppmøteadresse:
  Breigata 9

  Kontaktperson: M. Qaiser Saeed
  Telefon: 414 14 593
  E-post: qaisersaeed@hotmail.com
 • Natteravnene Jordal Skole
  FAU ved Jordal skole startet natteravning vinteren 2015. Planen i første omgang er å gå ut vinter- og vårsemesteret 2015. Det vil så bli opp til FAU å avgjøre om ordningen fortsetter fra høsten av.

  Vandringstidspunkt:
  Alle ukedager fra kl. 17:00 – 20:00
  Vandringsområde:
  I nærområdet, rundt fritidsklubben og i de områdene som skolens elever oppholder seg
  Oppmøtested:
  Jordal Skole fritidsklubb

  Kontaktperson: Jan Magne Berge/FAU
  Telefon: 95757271
 • Natteravnene Haugerud og Trosterud
  Oppmøtested: Idrettshuset på Haugerud
  Kontaktperson: Karen Schonemann
  Telefon: -
  E-post: Haugerud@natteravnene.no
 • Oslo / K - M
 • Natteravnene – Kampen/Vålerenga
  Natteravngruppen drives av frivillige ildsjeler i bydel Gamle Oslo og i samarbeid med Grønland og Gamlebyen frivilligsentral. Gruppen består av ca. 50 frivillige.

  Vandringstidspunkt:
  kl. 20:00-23:00. Onsdager og fredager den ene uken og torsdager og lørdager den neste.
  Oppmøteadresse:
  Kampen bydelshus (Kampen bistro), Bøgata 21

  Kontaktperson: Siri Ursin Gausland
  E-post: siri_ursin@hotmail.com
 • Natteravnene Karlsrud
  Natteravngruppen drives av FAU ved Karlsrud skole, og verver frivillige på skolens foreldremøter. Gruppen har ca. 130 personer på listen og ca. 4 personer vandrer hver fredag unntatt fredager tilknyttet skolens feriedager.

  Vandringstidspunkt:
  fredager kl. 21:00-24:00. Oppmøte kl.20:45.
  Oppmøteadresse:
  Cecilie Thoresens vei (ved kantine)
  Telefon til Karlsrud natteravnadministrasjon: 907 70 764
  Telefon til Karlsrud natteravn «ute på vandring» fredager kl. 21:00-24:00: 940 15 558
  E-post: karlsrud.natteravn@gmail.com
 • Natteravnene Kastellet Skole
  Natteravngruppen organiseres av FAU ved Kastellet skole, og foreldrene/foresatte går natteravn sammen med Nordseter skole.

  Vandringstidspunkt:
  Fra skolestart til medio november. Pause des, jan og feb. Starter opp igjen første helgen i mars og frem til sommerferien.
  Vandringsområde:
  Sæter, Nordseter og omegn
  Oppmøtested:
  fredager og lørdager kl. 21:30 på Egon restaurant, Sæterkrysset

  Kontaktpersoner: Henriette Brekke og Jeanette Fløystad
  Telefon: 480 38 387 og 990 23 101
  E-post: henriette.g.brekke@vikenfiber.no og jeanette.floystad@karlsrud.gs.oslo.no
 • Natteravnene Lambertseter
  Natteravnene på Lambertseter drives av ildsjel Mona Thorbjørnsen og vandrerstanden består av rundt 100 frivillige som bor i Lambertseterområdet. De har også en følge-tjeneste under sine vandringer for de som ikke ønsker å gå alene fra T-banen eller fritidsklubben. Ønsker man å bli fulgt et stykker er det bare å ringe natteravntelefonen på 913 31 612.

  Facebook Natteravene Lambertseter

  Vandringstidspunkt:
  -
  Vandringsområde:
  -
  Oppmøtested:
  -

  Kontaktpersoner: Katerina Alveid
  Telefon: -
  E-post: whitelotus78@ymail.com
 • Natteravnene Linderberg og Skjønnhaug
  Kontaktperson: Benthe Lill Krigerød
  Telefon: -
  E-post: natteravnerlindeberg@gmail.com
  Facebook side: https://www.facebook.com/Lindebergnatteravner/
 • Natteravnene Linderud
  Vandringstidspunkt:
  -
  Oppmøteadresse:
  Bowlinghallen på Veitvet

  Kontaktperson: Mohammad Tayyab Akhtar
  E-post: natteravnene.lv@gmail.com
 • Natteravnene Lutvann Skole
  Natteravnene Lutvann startet opp i april 2012 og har hatt vandringer hver tirsdag i området rundt Trosterudklubben, Lutvann og Haugerud. Natteravngruppen har base før og etter vandringene på Trosterudklubben, og oppbevarer vester og annet utstyr der.

  Natteravngruppen har god kontakt med Forebyggende avdeling på Stovner politistasjon og kontakter dem ved behov under vandringene.

  Natteravnene på Lutvann ble nedlagt høsten 2013, men ønsker å starte opp igjen når de får med flere frivillige.
 • Natteravnene Majorstuen Skole
  Majorstuen skole er en del av Natteravnene Oslo Vest som involverer 7 vestkantskoler. Natteravner fra de 8 skolene møtes på Majorstuen T-banestasjon hver fredag før vandring sammen med representanter fra Forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon før de drar til sitt nærområdet for å vandre.

  Ved vandringsslutt møtes gruppene og skriver en kort logg fra kveldens vandring. Foreldrene går i egne skoledistrikt, men kjører også på T-bane og trikk i nærområdet.

  Representanter fra Vestre Aker Uteteam, Café Condio og Hamna ungdomsklubb er også ofte til stede før vandring.

  Vandringstidspunkt:
  fredager kl. 20:00-ca. midnatt
  Oppmøteadresse:
  Majorstuen t-banestasjon (rød brakke)

  Kontaktperson: Olav Storm (hovedkoordinator Oslo vest)
  Telefon: 930 05 254
  E-post: olav.storm@gmail.com
 • Natteravnene Manglerud/Høyenhall
  Natteravngruppen koordineres av FAU ved Manglerud skole og Høyenhall skole. Foreldre, foresatte og klassekontakter har ansvaret for vandringene.

  Vandringsområde: Manglerud, Høyenhall og Rognerud
  Vandringstidspunkt:
  Fredager kl. 21:30 – ca. kl. 00:45 Oppmøteadresse:
  Manglerud kirke

  Kontaktperson(er): Mona
  Epost: mona@brynsenter.no
 • Natteravnene Marienlyst Skole
  Marienlyst skole er en del av Natteravnene Oslo Vest som involverer 7 vestkantskoler. Natteravner fra de 8 skolene møtes på Majorstuen T-banestasjon hver fredag før vandring sammen med representanter fra Forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon før de drar til sitt nærområdet for å vandre.

  Ved vandringsslutt møtes gruppene og skriver en kort logg fra kveldens vandring. Foreldrene går i egne skoledistrikt, men kjører også på T-bane og trikk i nærområdet.

  Representanter fra Vestre Aker Uteteam, Café Condio og Hamna ungdomsklubb er også ofte til stede før vandring.

  Vandringstidspunkt:
  fredager kl. 20:00-ca. midnatt
  Oppmøteadresse:
  Majorstuen t-banestasjon (rød brakke)

  Kontaktperson: Olav Storm (hovedkoordinator Oslo vest)
  Telefon: 930 05 254
  E-post: olav.storm@gmail.com
 • Natteravnene Midtstuen Skole
  Midtstuen skole er en del av Natteravnene Oslo Vest som involverer 7 vestkantskoler. Natteravner fra de 8 skolene møtes på Majorstuen T-banestasjon hver fredag før vandring sammen med representanter fra Forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon før de drar til sitt nærområdet for å vandre.

  Ved vandringsslutt møtes gruppene og skriver en kort logg fra kveldens vandring. Foreldrene går i egne skoledistrikt, men kjører også på T-bane og trikk i nærområdet.

  Representanter fra Vestre Aker Uteteam, Café Condio og Hamna ungdomsklubb er også ofte til stede før vandring.

  Vandringstidspunkt:
  fredager kl. 20:00-ca. midnatt
  Oppmøteadresse:
  Majorstuen t-banestasjon (rød brakke)

  Kontaktperson: Olav Storm (hovedkoordinator Oslo vest)
  Telefon: 930 05 254
  E-post: olav.storm@gmail.com
 • Natteravnene Minhaj konfliktråd, Grønland
  Natteravngruppen drives gjennom Minhaj konfliktråd som er en frivillig organisasjon med tilknytning til Minhaj-ul-Quran International Norway. De har vandringer i området rundt Grønland/Tøyen og går i grupper på minimum 3 natteravner. De samarbeider med Kampen kirke og Rahma konfliktråd som stiller med flere natteravner ved behov.

  VANDRINGER VÅREN 2015:
  30/1, 20/3 17/4, 22/5 og 5/6

  Vandringstidspunkt:
  Fra kl. 21:00 til 23:00
  Oppmøteadresse:
  Deli de Luca, Grønland torg.

  Kontaktperson: Ashraf Butt, mobil 404 72 847.
 • Om Minhaj Konfliktråd
  Hvem er vi?
  Minhaj Konfliktråd (MKR) er en frivillig organisasjon med tilknytning til Minhaj-ul-Quran International, Norway. Rådet består av 4 kvinner og 4 menn, alle i forskjellig alder. Organisasjonen har et bredt spekter av tilbud som er rettet mot både voksne, barn og unge. MKR har fokus på forebyggende arbeid gjennom informasjonsarbeid, kunnskapsformidling, mobilisering av frivillige, hjelp ved konflikthåndtering og kursing i konfliktmekling. Vi har samarbeid med offentlige instanser som skoler og politi, og er en ressurs med kompetanse på minoritetsspørsmål. Gjennom sin virksomhet er Minhaj Konfliktråd også en brobygger mellom ulike religioner, og et bindeledd mellom minoritet og majoritet.

  Minhaj Konfliktråd (MKR) ble oprettet i sommeren 2004. MKR ble først satt sammen etter mye tenkning rundt forskjellige problemstillinger i samfunnet. Det hele ble gjort under Minhaj ul Quran International Oslo, Norway. Minhaj-Ul-Quran International ble grunnlagt i Pakistan i 1980 og grunneleggeren av organisasjonen heter Prof. Dr. Mohammad Tahir ul Qadri. Minhaj ul Quran International er spredt over mer enn 130 land og har aktive filialer i hele 90 land. I Norge holder de seg i Oslo, Drammen, Stavanger, Skjetten og Moss.

  Hva gjør vi?
  I tillegg til å representere et riktig bilde av Islam har Minhaj Konfliktråd hovedsaklig fokus på tre felter:

  • Konflikthåndtering
  • Forebyggende arbeid
  • Samarbeid

  Invitasjon til natteravning sammen med Minhaj Konfliktråd:
  «Vi inviterer dere som ønsker å stille frivillig til kveldsravning en fredag i måned. Vi har begrenset plass og derfor er vi avhengige av at vi får beskjed i god tid. Dere vil få bekreftelse på meldingen, samt 3 påmeldinger. En uke før og andre kvelden før tredje dagen vi skal gå. Du kan ringe eller sende interesse per mail eller sms, så blir du kontaktet.»
  - Ashraf Butt, natteravnkoordinator
 • Natteravnene Morellbekken Skole
  Vandringstidspunkt:
  Primært fredager i den mørke årstiden og fredag + lørdag i sommerhalvåret. I tillegg til kvelder som 16. mai, kvelden da det er avslutning for 10. klasse på Engebråten skole, natt til 1. mai. Vandringer fra kl. 22.00 til kl. 02.00.
  Vandringsområde:
  Storo, Lillo, Disen, Grefsen, Kjelsås og Lofthus.
  Oppmøteadresse:
  Trikkehallen- Cafe 21, Midtoddveien på Kjelsås

  Kontaktperson: Stein E Åkredalen
  E-post: sea@elektroexperten.no
 • Oslo / N - Å
 • Natteravnene Nordberg Skole
  Nordberg Ungdomsskole er en del av Natteravnene Oslo Vest som involverer 8 vestkantskoler og FAU ved skolen koordinerer natteravnordningen. Alle foreldre på 8. trinn vandrer en kveld i løpet av 8. klasse.

  Natteravner fra de 8 skolene møtes på Majorstuen T-banestasjon hver fredag før vandring sammen med representanter fra Forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon før de drar til sitt nærområdet for å vandre. Ved vandringsslutt møtes gruppene og skriver en kort logg fra kveldens vandring.

  Foreldrene går i egne skoledistrikt, men kjører også på T-bane og trikk i nærområdet.

  Representanter fra Vestre Aker Uteteam, Café Condio og Hamna ungdomsklubb er også ofte til stede før vandring.

  Vandringstidspunkt:
  fredager kl. 20:00-ca. midnatt
  Oppmøteadresse:
  Majorstuen t-banestasjon (rød brakke)

  Kontaktperson: Olav Storm (hovedkoordinator Oslo vest)
  Telefon: 930 05 254
  E-post: olav.storm@gmail.com
 • Natteravnene Oslo Montessori Skole
  Oslo Montessori Skole er en del av Natteravnene Oslo Vest som involverer 7 vestkantskoler. Natteravner fra de 8 skolene møtes på Majorstuen T-banestasjon hver fredag før vandring sammen med representanter fra Forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon før de drar til sitt nærområdet for å vandre.

  Ved vandringsslutt møtes gruppene og skriver en kort logg fra kveldens vandring. Foreldrene går i egne skoledistrikt, men kjører også på T-bane og trikk i nærområdet.

  Representanter fra Vestre Aker Uteteam, Café Condio og Hamna ungdomsklubb er også ofte til stede før vandring.

  Vandringstidspunkt:
  fredager kl. 20:00-ca. midnatt
  Oppmøteadresse:
  Majorstuen t-banestasjon (rød brakke)

  Kontaktperson: Olav Storm (hovedkoordinator Oslo vest)
  Telefon: 930 05 254
  E-post: olav.storm@gmail.com
 • Natteravnene Ris skole
  Ris skole er en del av Natteravnene Oslo Vest som involverer 7 vestkantskoler. Natteravner fra de 8 skolene møtes på Majorstuen T-banestasjon hver fredag før vandring sammen med representanter fra Forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon før de drar til sitt nærområdet for å vandre.

  Ved vandringsslutt møtes gruppene og skriver en kort logg fra kveldens vandring. Foreldrene går i egne skoledistrikt, men kjører også på T-bane og trikk i nærområdet.

  Representanter fra Vestre Aker Uteteam, Café Condio og Hamna ungdomsklubb er også ofte til stede før vandring.

  Vandringstidspunkt:
  fredager kl. 20:00-ca. midnatt
  Oppmøteadresse:
  Majorstuen t-banestasjon (rød brakke)

  Kontaktperson: Olav Storm (hovedkoordinator Oslo vest)
  Telefon: 930 05 254
  E-post: olav.storm@gmail.com
 • Natteravnene Romsås
  Natteravnene på Romsås er et samarbeid mellom FAU ved Bjøråsen skole og Romsås frivilligsentral.

  Vandringstidspunkt:
  Fredager kl. 21.00- 23.30 (eller siste t-bane etter "behov")
  Vandringsområde:
  Hele Romsås
  Oppmøteadresse:
  Kiwi på Romsås-senteret

  E-post: romsas.natteravn@gmail.com
 • Natteravnene Ruseløkka Skole
  Ruseløkka skole er en del av Natteravnene Oslo Vest som involverer 7 vestkantskoler. Natteravner fra de 8 skolene møtes på Majorstuen T-banestasjon hver fredag før vandring sammen med representanter fra Forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon før de drar til sitt nærområdet for å vandre.

  Ved vandringsslutt møtes gruppene og skriver en kort logg fra kveldens vandring. Foreldrene går i egne skoledistrikt, men kjører også på T-bane og trikk i nærområdet.

  Representanter fra Vestre Aker Uteteam, Café Condio og Hamna ungdomsklubb er også ofte til stede før vandring.

  Vandringstidspunkt:
  fredager kl. 20:00-ca. midnatt
  Oppmøteadresse:
  Majorstuen t-banestasjon (rød brakke)

  Kontaktperson: Olav Storm (hovedkoordinator Oslo vest)
  Telefon: 930 05 254
  E-post: olav.storm@gmail.com
 • Natteravnene Rustad Barneskole
  Natteravngruppen drives av FAU og startet opp i november 2012. Gruppen har et samarbeid med nærliggende natteravngrupper og lokalt politi.

  Vandringstidspunkt: fredager kl. 20:30-23:30
  Oppmøteadresse: Rustad skole

  Kontaktperson: Roy Erling Karlsøen
  E-post: roy.karlsoen@gmail.com
 • Natteravnene Tøyen Skole
  Tøyen skole har startet egen natteravngruppe med foreldre og andre frivillige som bor på Tøyen. Oppstart første helgen i februar 2015.

  Vandringstidspunkt:
  Hver fredag og lørdag kl. 18:00–24:00 (utenom skoleferier).
  Oppmøteadresse:
  Tøyen skole

  Les om Tøyenravnene på Facebook-siden:
  http://www.facebook.com/toyenravnene

  Kontaktperson: Jeanette Bergerud
  Telefon: 908 65 774
  E-post: toyenravnere@gmail.com
 • Natteravnene Tåsen Skole
  Natteravnene på Tåsen startet opp i januar 2012 og drives av FAU ved Tåsen skole. Det er foreldre på 5.-7. trinn som veksler på å gå natteravn.

  Det er ikke natteravnaktivitet på Sinsen skoleåret 2014/2015.
 • Natteravnene Uranienborg Skole
  Uranienborg skole er en del av Natteravnene Oslo Vest som involverer 7 vestkantskoler. Natteravner fra de 8 skolene møtes på Majorstuen T-banestasjon hver fredag før vandring sammen med representanter fra Forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon før de drar til sitt nærområdet for å vandre.

  Ved vandringsslutt møtes gruppene og skriver en kort logg fra kveldens vandring. Foreldrene går i egne skoledistrikt, men kjører også på T-bane og trikk i nærområdet.

  Representanter fra Vestre Aker Uteteam, Café Condio og Hamna ungdomsklubb er også ofte til stede før vandring.

  Vandringstidspunkt:
  fredager kl. 20:00-ca. midnatt
  Oppmøteadresse:
  Majorstuen t-banestasjon (rød brakke)

  Kontaktperson: Olav Storm (hovedkoordinator Oslo vest)
  Telefon: 930 05 254
  E-post: olav.storm@gmail.com
 • Natteravnene Veitvet
  Vandringstidspunkt:
  -
  Oppmøteadresse:
  Bowlinghallen på Veitvet

  Kontaktperson: Michal Stefanczak
  E-post: veitvet.natteravn@gmail.com
 • Natteravnene Årvoll
  Natteravnene Årvoll er et samarbeidsprosjekt mellom FAU ved Årvoll skole, Uteteamet i bydel Bjerke og Stovner politistasjon. Ungdommen i bydelen har selv ønsket at det var natteravner ute i nærmiljøet og gruppen startet opp våren 2013.

  Natteravngruppen har tett kontakt med politiet, Utetemaet og SaLTo-koordinator, og legger opp sin rute etter ønsker fra dem. Gruppen består av flere faste frivillige, men det ønsker seg enda flere som vil bli med en fredagskveld og det er bare å møte opp på Årvoll gård klokka 21:00.

  «Vel møtt til en betydningsfull spasertur en fredag i ny og ne!»

  Kontaktperson: Dag Erik Wiig
  E-post: arvoll@natteravnene.no

Akershus

Akershus fylke består av 22 kommuner som varierer stort i geografisk størrelse. Det finnes natteravngrupper i flere av kommunene som organiseres gjennom ildsjeler, Foreldrearbeidsutvalg, frivilligsentraler eller andre frivillige organisasjoner.


Finner du ikke din natteravngruppe under oversikten, ta kontakt med frivillighetskoordinator på bydel@natteravnene.no som hjelper deg med å komme i kontakt med din lokale gruppe.

Andre steder i Norge

Det finnes natteravngrupper over hele Norge som organiseres på ulike måter.


Finner du ikke din gruppe under oversikten her ta kontakt med frivillighetskoordinator på bydel@natteravnene.no som hjelper deg til å komme i kontakt med din lokale gruppe.

 • Akershus / A - Å
 • Natteravnene Bjørnegård/Vøyenenga
  Natteravngruppen er et samarbeid mellom FAU ved Bjørnegård skole og Vøyenenga skole. Det er foreldre og foresatte ved de to skolene som veksler på å gå natteravn. Før hver vandring tar de kontakt med Politiet i Sandvikas ungdomspatrulje for å høre om det er noe spesielt denne kvelden.

  Vandringstidspunkt:
  Fredager kl. 19:50 – midnatt
  Vandringsområde:
  Områdene rundt skolene Tanum, Jong, Emma Hjorth, Skui, Bjørnegård og Vøyenenga. Vestmarksetra (P-plassen), Sandvika sentrum, Veritasstranda, Solvik båthavn, Kalvøya, Holmenskjæret.
  Oppmøteadresse:
  YX-stasjonen (tidligere Hydro Texaco) i Slependveien

  E-post: voyenbjorn@gmail.com
 • Natteravnene Drøbak
  Les om Natteravnene i Drøbak her: drobaknatteravn.org (hjemmesiden er under utarbeiding)
 • Natteravnene Jessheim
  Informasjon om gruppen: https://www.facebook.com/Natteravnene-Jessheim-205710186168420/
 • Natteravnene Nannestad
  Natteravnene i Nannestad drives av frivillige ildsjeler. I skoleåret vandrere natteravnene i Nannestad sentrum og rundt fritidsklubben, men på sommerstid oppsøker de lokale badevann og samlingssteder for ungdom. En av natteravnbilene brukes for øyeblikket av natteravngruppen i Nannestad. Det er et tett samarbeid mellom politiet, utekontakter og natteravner i Nannestad kommune. Finn mer informasjon på Nannestads Facebook side: https://www.facebook.com/pages/Natteravnene-i-Nannestad/521792124549901
 • Natteravnene Nes
  Natteravnene i Nes drives av Årnes frivilligsentral og startet opp våren 2011. Det arrangeres ikke faste vandringer ennå, men settes opp vandringer når det er spesielle arrangementer som Årnesdagene, eller ved behov.

  Kontaktperson: -
  E-post: -
 • Natteravnene Oppegård
  Tårnåsen/Hellerasten
  Kontaktperson: Dina Haukebo
  E-post: Oppegard@natteravnene.no
  Facebook: https://www.facebook.com/natteravnenehellerasten

  Sofiemyr
  Kontaktperson: Therese Michelet
  E-post: natteravn@sofiemyrtoppen.org
  Facebook: https://www.facebook.com/groups/981201215308876

  Greverud
  Kontaktperson: Aleksander Schmidt
  E-post: Aleksander.Schmidt@oppegard.kommune.no
  Facebook: https://www.facebook.com/Utekontakten28

  Kolbotn/Ingieråsen
  Kontaktperson: Gry-Janicke Nordby
  E-post: Oppegard@natteravnene.no
  Facebook: https://www.facebook.com/Utekontakten28
 • Natteravnene Ringstabekk
  Natteravngruppen organiseres av FAU og foreldre/foresatte går natteravn.

  Vandring hver fredag og lørdag fra kl. 22.00 – 01.00 i området Bekkestua/Stabekk. Base for oppmøte og oppbevaring av vester og loggbok er Jeppehuset på Stabekk.

  Den ordinære natteravningen skjer fra august til og med St. Hans. Det er ikke vandringer i julen, vinter- og påskeferie samt pinse og Kr. Himmelfartshelg.

  Natteravngruppen samarbeider med Utekontakten i Sandvika i forbindelse med organiserte fester for videregående skole i vårt område (Musikkflekken Sandvika, Telenor Arena, Øvrevoll, ved russebusskåringer etc). Det er et samarbeid mellom alle ungdomsskolene i Bærum øst og politi/Utekontakten. Vi blir kontaktet fra gang til gang og skaffer natteravnere fra 10.klasse gruppene.

  Thine Sletbakk Bugge er natteravnansvarlig ved Ringstabekk.

  Her er link til skolens hjemmeside: http://www.ringstabekk.net/index.php?parID=49&pageID=83&page=Natteravn
 • Natteravnene Skedsmo
  Frivillighetssentralen tlf: 63 81 20 20
  E-post: vanjas@skedsmo.kommune.no

  Mere info på: https://www.facebook.com/Skedsmo-Natteravner-137078583060564/
 • Natteravnene Sørumsand/Frogner
  Natteravnene i Sørum har eksistert siden 1990-tallet og organiseres av Sørum frivilligsentral og frivillige ildsjeler. Natteravngruppen består av omlag 50 vandrere som i hovedsak er foreldre til barn ved ungdomsskolen. De ønsker også å få på plass MC-ravner som kan kjøre om våren og sommeren.

  Vandringstidspunkt:
  Fredager kl. 21:00-01:00

  E-post: post@sorum.frivilligsentral.no
  Hjemmeside: http://www.sorumfrivilligsentral.no/u/natteravner
 • Natteravnene Vestby MC
  Vestby MC Klubb startet med MC-ravning i 2002 og er den første motorsykkelgruppen vi kjenner til som startet med dette. MC-ravnene dekker over et stort området i løpet av en vandring og får god kontakt med ungdommen ute. I tillegg til klubbmedlemmer er det mange frivillige som kjører MC-natteravn.

  Kontaktperson: Kjell Kråkenes
  E-post: kjekra@yahoo.no
 • Natteravnene Østerås
  Natteravngruppen organiseres av FAU ved Østerås ungdomsskole og alle foreldre og foresatte veksler på å gå natteravn i løpet av skoleåret.
 • Natteravnene Ås
  Natteravngruppen i Ås drives av Ås frivilligsentral og består av foreldre, pensjonister, unge og andre som bryr seg om det som skjer i Ås. I tillegg til å vandre i Ås sentrum kjører natteravnene MC-ravn i nærmiljøet.

  Vandringstidspunkt:
  Fredag og lørdager kl. 21:00-01:00

  Kontaktperson: Britt Solli
  Telefon: 957 80 545
  E-post: br-soll@online.no
  Hjemmeside: http://as.frivilligsentral.no/?pageslug=natteravnene-i-aas-2133
 • Andre steder i Norge / A - Å
 • Natteravnene Averøy
  Ta kontakt med Lisbeth Hatlen for oppmøtested og tidspunkt.

  Vandringstidspunkt:
  -
  Vandringsområde:
  -
  Oppmøteadresse:
  -

  Kontaktperson: Lisbeth Hatlen
  E-post: lhatl@online.no
  Telefon: 926 65 765
 • Natteravnene Bergen sentrum
  Natteravnene i Bergen sentrum ble startet 21. august 1992 og er en av de eldste natteravngruppene i Norge. Finn mer informasjon på deres hjemmeside: http://www.natteravneneibergen.no/

  E-post: bergen@natteravnene.org
 • Natteravnene Bodø
  Røde Kors i Bodø organiserer vandringsgruppen Nattvandrerne. Denne vandringsgruppen har de samme hensikter som organisasjonen Natteravnene.

  Kontaktinfo: Vera Isachsen i Røde Kors - vera.Isachsen@redcross.no
 • Natteravnene Fredrikstad
  E-post: fredrikstad@natteravn.no
  Mere info på: https://www.facebook.com/FredrikstadNatteravn/
 • Natteravnene Halden
  Natteravnene i Halden har sin egen styringsgruppe med representanter fra FAU ved skoler, Halden kommune, Frivilligsentralen, Fredriksten Rotary og frivillige. Natteravngruppen har base før og etter vandringene på Halden frivilligsentral.

  Finn mer informasjon på http://natteravnene-halden.no/
  E-post: wenche.erichsen@frivillig-halden.no
 • Natteravnene Hamar
  Natteravngruppen i Hamar organiseres av FAU og foreldre/foresatte til elever på ungdomsskolene i distriktet går natteravn. Finn mer informasjon på Hamars Facebook side: https://www.facebook.com/pages/Natteravnene-Hamar/185873728188870
 • Natteravnene Karmøy
  Kontaktperson: Siri Merete Alfheim (SLT/Folkehelsekoordinator)
  Telefon: 52 85 74 02 eller 992 500 78
  E-post: siri.merete.alfheim@karmoy.kommune.no
  Facebook: -
  Annen info: -
 • Natteravnene Kristiansand
  Informasjon om gruppen: https://www.kristiansand.kommune.no/natteravn
  E-post: natteravn@kristiansand.kommune.no

  Følg dem på: https://www.facebook.com/Natteravneneikristiansand
 • Natteravnene Kristiansund
  Informasjon om gruppen: http://www.180.no/firmavis/6677712119541.htm
  Følg dem på: https://www.facebook.com/groups/1045944118766241/?fref=ts
 • Natteravnene Lillehammer
  Kontaktperson: -
  Telefon: -
  E-post: post@natteravn-lillehammer.no
  Facebook: https://www.facebook.com/natteravnlillehammer
  Annen info: -
 • Natteravnene Midsund
  Kontaktperson: Gunnlaug Tangen
  Telefon: 71 27 05 00
  E-post: gunnlaug.tangen@midsund.kommune.no
  Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011679194260
  Annen info: -
 • Natteravnene Moi
  Kontaktperson: Nina Hamre
  Telefon: -
  E-post: ninahamre@yahoo.com
  Facebook: -
  Annen info: -
 • Natteravnene Moss
  Natteravnene Moss har sin egen styringsgruppe som har ansvaret for å administrere vaktlisten, styre økonomien og informere om Natteravnenes virksomhet i distriktet. Finn mer informasjon på deres hjemmeside: http://www.natteravnene-moss.no/
 • Natteravnene Nord-Fron
  Kontaktperson: Erik Tøftestuen
  Telefon: -
  E-post: Erik.Toftestuen@nord-fron.kommune.no
  Facebook: -
  Annen info: -
 • Natteravnene Nærøy
  Kontaktperson: Monica Arnø
  Telefon: -
  E-post: heimtufta@gmail.com
  Facebook: -
  Annen info: -
 • Natteravnene Raufoss
  Kontaktperson: -
  Telefon: -
  E-post: natteravn.toten@gmail.com
  Facebook: -
  Annen info: -
 • Natteravnene Sandefjord
  Kontaktperson: Elisabeth Fevang
  Telefon: 960 95 180 eller 960 95 181
  E-post: leder@sandefjord.frivilligsentral.no
  Facebook: -
  Annen info: Det er Sandefjord Frivilligsentral som administrerer Natteravnene i Sandefjord.
 • Natteravnene Stavanger
  Informasjon om gruppen: http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Natteravnene-i-Stavanger/
  E-post: natteravnstavanger@bymisjon.net
 • Natteravnene Stord
  Kontaktperson: Nina Lovise
  Telefon: -
  E-post: Langeland/frivillig@stord.kommune.no
  Facebook: -
  Annen info: -
 • Natteravnene Sør-Varanger Kommune
  Informasjon om gruppen: http://www.svk.no/natteravner-soekes.4809885-17830.html

  Frivillighetssentralen tlf: 78 97 18 57
  E-post: frivillig@svk.no
 • Natteravnene Trondheim
  Informasjon om gruppen: http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Natteravn-Midtbyen/Natteravn/
  E-post: karl.sellgren@bymisjon.no
 • Natteravnene Tromsø
  Informasjon om gruppen: http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Natteravn/
  E-post: raimen@live.no
 • Natteravnene Vik
  Kontaktperson: Britt Marit Stadheim
  Telefon: -
  E-post: bms@vik.kommune.no
  Facebook: -
  Annen info: -
 • Natteravnene Vågsøy
  Natteravnene Vågsøy har sin egen styringsgruppe som har ansvaret for å administrere vaktlisten, styre økonomien og informere om Natteravnenes virksomhet i kommunen.

  Vandringstidspunkt:
  Helger kl. 23:30 - 03:00 - Utvidet tidspunkt ved festivaler og større arrangementer. Andre tidspunkt ved behov.
  Vandringsområde:
  Måløy sentrum og omegn. Vi disponerer bil. Utvidet ravning ved behov.
  Oppmøteadresse:
  Utenfor Fjellmøybua (gamle Shell)

  Kontaktperson: Lars Kjølen
  E-post: natteravnene@inter-net.no
  Facebook: https://www.facebook.com/natteravnenevagsoy
 • Natteravnene Ålesund
  Informasjon om gruppen: http://www.alesund.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barne-og-familievern/natteravn
 • Natteravnene Årnes
  Kontaktperson: -
  Telefon: -
  E-post: nesnatteravn@gmail.com
  Facebook: https://www.facebook.com/Nes-Natteravn
  Annen info: Natteravngruppen drives av ildsjeler i kommunen. Gruppen har et tett samarbeid med lensmannskontoret i Årnes og pleier å stikke innom for en kaffe før de starter vandringene.