Retningslinjer for Natteravnene på sosiale medier

 • Oppfordrer lokale natteravngrupper til å bruke sosiale medier
 • Skal bidra til å fremme Natteravnenes aktiviteter, fokusområder og interesser
 • Innholdet skal våre natteravnrelatert og ikke fremme privatpersoners interesser
Ønsker din natteravngruppe hjelp til å opprette eller bruke sosiale medier kontakt frivillighetskoordinator på bydel@natteravnene.no

Facebook


 • Representerer og forteller om Natteravnene som organisasjon og de ulike natteravngruppene som er tilknyttet organisasjonen
 • Legges ut saker, linker, bilder og generelle status oppdateringer
 • Fokus på aktuelle tema rundt frivillighet og forebygging
 • Administreres av administrasjonen
 • http://www.facebook.com/Natteravnene1

Instagram


 • Bilder med mulighet for tekst og kommentarer
 • Bidrar til å illustrere hva Natteravnene gjør med en humoristisk tone
 • Administrers av administrasjonen
 • Brukernavn: Natteravnene

Websiden


 • Fast informasjon om Natteravnene som organisasjon, formål, struktur og kontaktpersoner
 • En side for alle natteravngrupper
 • Mindre dynamisk enn sosiale medier, men med jevnlig oppdaterte nyhetssaker
 • Administreres av administrasjonen
 • http://www.natteravnene.no/
Kontaktinformasjon:
Besøksadresse:
Storgata 28A, 0184 Oslo
(inngang Lybekkergata)
Telefon: 23 00 21 20
E-mail: post@natteravnene.no
Choose a location
Natteravnene
59.913826, 10.752600