Natteravnene

Velkommen til Natteravnenes offisielle hjemmeside

Natteravnenes offisielle hjemmeside

Natteravnenes historie


Vi har drevet natteravnaktivitet siden 1990. Les mer om vår historie så langt.

 1. Videre utvikling

  Kontinuerlig arbeid med utvikling av organisasjonen og med rekrutering av nye vandrere samt etablering av nye grupper i hele landet. Nettsidene ble oppdatert på nytt.
 2. Nettverksbygging

  Arbeid med nettverksbygging og langsiktige planer.
 3. Nye nettsider

 4. Sosiale medier

  Natteravnene får sin egen Facebook- og Twitterkonto.
 5. Natteravnmagasinet lansert

  Natteravnmagasinet Gatelangs ble første gang lansert i 2002, da med navnet Respekt.
 6. Ingen økonomisk hovedsponsor

  Natteravnene har ingen økonomisk hovedsponsor, men finansierer sin virksomhet gjennom støtte fra Oslo kommune, årlig salg av kalender, enkeltsponsorer og pengegaver.

  Natteravnene sørger for utstyr, informasjon og oppstartshjelp til alle natteravngrupper som ønsker det i Oslo og Akershus, og har også kontakt med flere natteravngrupper i Norge.

  Administrasjonene består av fire personer som har ansvaret for daglig drift, økonomi, sponsorer, mediahenvendelser, myndighetskontakt, hjelp til oppstart og vedlikeholdelse av natteravngrupper, sosiale medier, gjennomføring av vandringer i Oslo sentrum med mer.
 7. Vesta Forsikring er hovedsponsor

  Natteravnene inngikk i 1995 en samarbeidsavtale med Vesta Forsikring, nå Tryg Forsikring, hvor Vesta Forsikring var økonomisk hovedsponsor. Avtalen varte til 2000. Tryg Forsikring er i dag hovedsponsor for en rekke natteravngrupper i Norge som også bruker navnet Natteravnene, men med tre flygende fugler i logoen.
 8. Mønsterbeskyttelse av navn og logo

  Natteravnene valgte i 1993 å mønsterbeskytte navnet Natteravnene og logo for å sikre at alle grupper som driver natteravnvirksomhet arbeider etter de samme grunnprinsippene.

  Mønsterbeskyttelsen gir Natteravnene et vern mot aktører som vil bruke organisasjonen til fordel for sin kommersielle virksomhet, samt forhindre at navn og logo blir misbrukt av grupper som i realiteten utøver borgervern.
 9. Ildsjeler overtar organiseringen

  Politiet fortsatte organiseringen av vandringene i halvannet år etter første vandring før noen av ildsjelene blant vandrerne tok initiativet til å omdanne Støttegruppe for natteravnprosjektet til en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som fikk navnet Natteravnene. Hensikten med omdannelsen var å avlaste politiet økonomisk og administrativt.

  logo-header-natteravnene-varemerket-118x100
  Dag Halgard ble sittende som politiets representant og nestleder i styret frem til 1995, og etter 1995 har styret kun bestått av frivillige vandrere. Det hevdes at navnet Natteravnene ble forslått av Liv Johnsen, ektefellen til Gudmund Johnsen, og at det også var hun som tegnet logoen, en blå sirkel med en sittende sort ravn.
 10. En svensk idé krysser grensen til Norge

  På slutten av 1980-tallet begynte dagspressen i Oslo å skrive om at det var blitt farlig å være i Oslo sentrum i helgene, og de markerte opp røde gater som man burde holde seg unna. På Politiets forebyggende tjeneste jobbet Dag Halgard og Gudmund Johnsen, og de hadde lagt merke til at sentrumsbildet i større grad var dominert av ungdom og at det var tendenser til mer uro i gatene, spesielt fredag og lørdag. I 1989 dro de til Karlstad i Sverige der de hadde hatt lignende problemer i sentrum av byen, og de hadde siden 1985 tatt i bruk den voksne delen av befolkningen for å få bukt med problemene. Prosjektet ble kalt Nattugglorna.

  Tilbake i Oslo startet Halgard og Johnsen Støttegruppe for natteravnprosjektet. Ved å engasjere de voksne Osloborgerne ville man spe på den nattlige sentrumsbefolkningen med edrue, vokse mennesker, vise at byen ikke er farlig å bruke i helgene og samtidig vise de unge at det finnes voksne som bryr seg.

  Første prøvevandring ble arrangert natt til 1. mai 1990 etter stor mobilisering blant organisasjoner, i kommunen og i befolkningen. 350 personer møtte opp på Rådhuset denne kvelden. Dag Halgard forteller at det var mange som ikke hadde tro på at prosjektet kunne la seg gjennomføre, og at det var usikkert hvordan vandrerne ville bli møtt blant publikum og om prosjektet ville ha en effekt.

Vandringsværet i OSLO
Stacks Image 282

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse:
Christian Kroghs gate 10, 0186 OSLO
Telefon: 23 00 21 20
E-mail: post@natteravnene.no

Nyheter om Natteravnene fra norske nettsteder

Stacks Image 293

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å levere tjenester og analysere trafikk. IP-adressen og brukeragenten din deles med Google sammen med ytelses- og sikkerhetsstatistikk for å sikre tjenestekvalitet, generere bruksstatistikk samt oppdage og håndtere misbruk.