Støtt oss

Kjøp vår kalender
For å bestille kalender ring 23 00 21 20 eller send en e-post til post@natteravnene
Grasrotandelen
Ved å registrere ditt spillkort hos Norsk Tipping AS på organisasjonsnummer 977482518 går 5% av det du tipper for uavkortet til Natteravnene. Andelen bestemmes av omsetning. Følgelig er det ikke du som gir penger, men det er du som bestemmer at en andel av Norsk Tippings overskudd, tilsvarende 5% av det du til enhver tid spiller for, skal tilfalle Natteravnene.
Gi en pengegave
Ved å innbetale et pengebeløp direkte til vår konto 7874.05.34865 går beløpet uavkortet til Natteravnene. Gaver på kr. 500 eller mer gitt av privatpersoner er fradragsberettiget på selvangivelsen begrenset oppad til kr. 12 000.
Bestill refleksbånd
For bestilling av Natteravnenes gule slapwrap refleksbånd ring 23 00 21 20 eller send en e-post til post@natteravnene.no